Ett lagförslag om denna skärpning av tobakspolitiken går ut på remiss i slutet av februari.

I ett pressmeddelande den 9 februari säger hälso- och omsorgsministern Bent Høje:

– Vi vet att unga påverkas av utseendet på tobaksförpackningarna. Det kan vara de lockande paketen som får dem att pröva tobak en första gång.

– Det är på tiden att sätta stopp för en marknadsföring som riktas direkt till barn och ungdomar.

Bent Høje konstaterar att rökningen i åldersgruppen 16-24 år har minskat under senare år, medan bruket av snus ökat kraftigt.

En tredjedel av de unga männen och var fjärde ung kvinna snusar. I åldersgruppen 16-24 år snusar nu 18 procent dagligen. Andelen rökare är endast fem procent.

23 procent av de unga männen och 12 procent av kvinnorna snusar.

– Den starka ökningen av snusandet kom sedan industrin börjat utveckla produkter med ny design, färgstarka förpackningar och en rad olika smaktillsatser som vanilj, mentol och lakrits.

– Mitt mål är att hindra barn och ungdomar att börja med tobak, säger Bent Høje.

Standardiseringen av förpackningarna innebär att de alla ska ha en mörkgrön färg och att inga logotyper eller annan form av reklam tillåts.

Paket med röktobak förses med stora bildvarningar, medan det enbart blir textvarningar på snusdosor och annan rökfri tobak. Texterna som anger märkesnamn ska standardiseras och tryckas i liten storlek.

Ett förslag om neutrala tobaksförpackningar i Norge lades fram 2014 i en rapport från en expertgrupp som utsetts av myndigheten Helsedirektoratet. Uppdraget var att föreslå åtgärder som skulle göra det möjligt för Norge att nå det av WHO uppsatta målet att minska förtida dödsfall i icke smitttsamma sjukdomar med 25 procent före år 2025.

Australien är för närvarande det enda land som infört standardiserade, neutrala. förpackningar. Storbritannien, Irland och Nya Zeeland är på väg att införa sådana lagar medan Frankrike och Finland planerar att göra det.

Källa: Helse- og omsorgsdepartementet

Läs vidare