Tidigare i år la hälsominister Ingvild Kjerkol (Arbetarpartiet) fram ett förslag om förbud mot smaker på e-cigaretter och krav på neutrala förpackningar. Syftet är att hindra att unga ska lockas att vejpa.

Oppositionspartiet Høyre stöder nu förslaget och det är därmed säkrat att det röstas fram i det norska Stortinget. Bland partierna som är emot förslaget argumenteras för att det är negativt för rökare som vill gå över till e-cigaretter.

Høyre och regeringspartierna svarar att det är bättre att satsa på ett nationellt rökavvänjningsprogram. Ett förslag om ett sådant finns med i regeringens folkhälsoplan, skriver Aftenposten.

Läs vidare