Det avslöjade hälso- och omsorgsministern Bent Høie vid ett seminarium i Oslo på Tobaksfria dagen.

– Det är inte mer än rätt att tobaksförpackningarna ser lika farliga ut som den produkt är som de innehåller, sa han.

Høie tackade Australien och Storbritannien, som hade representanter närvarande, för att ha banat vägen för de standardiserade, reklamfria förpackningarna.

Erfarenheterna i Australien, som införde standardiserade förpackningar i december 2012, visar att de fungerar. Andelen ungdomar som aldrig rökt har ökat påtagligt.

Høie, liksom flera av talarna under seminariet på tisdagsförmiddagen, noterade att standardiserade tobaksförpackningar tenderar att bli en global rörelse. På frågan varför är svaret helt enkelt att åtgärden fungerar.

Høie uttryckte oro över att snusandet bland ungdomar ökar i alarmerande grad i Norge. Därför inkluderas snusdosorna i förslaget om standardiserade förpackningar.

I sitt avslutningsanförande uppmanade Høie alla länder att stå fast gentemot tobaksindustrins försök att med bl a rättsprocesser stoppa åtgärder som minskar tobaksanvändandet.

– De kommer att förlora, men de har inte förlorat än, sa Høie.

När Norge införde exponeringsförbud för tobaksvaror stämdes staten av Philip Morris International, som förlorade. Exponeringsförbudet är kvar.

I det norska seminariet offentliggjorde företrädare för WHO en ny, stor rapport om standardiserade tobaksförpackningar. Anledningen till valet av Oslo för detta var att WHO utsett Norge för lanseringen av årets Tobaksfria dagen.

WHO-rapporten

Läs vidare