Det är beteendeforskare i den australiska delstaten Victoria som kommit fram till det resultatet i en stor studie där tonåringar mellan 14 och 17 år fick se cigarettpaket med de tre ledande cigarettmärkena i Australien. Paketen gavs under experimentet gradvis en allt mer neutral utformning och fick större varningar. Ju mindre attraktiv utformningen av paketen gjordes desto starkare blev ungdomarnas negativa föreställning om hur cigaretterna skulle smaka.

Utgångspunkten för studien, som publicerats online av den amerikanska tidskriften Journal of Adolescent Health, är att tonåringarnas tidiga föreställning om hur det är att röka till stor del formas av cigarettpaketens utformning. Attraktiva logotyper, färger och typsnitt ökar sannolikheten för att de ska börja röka och riskera ett livslångt nikotinberoende. Det här är rön som varje samhälle som verkligen vill minska rökdebuterna bland barn och ungdomar bör ta till sig, anser forskargruppen.

Den kände tobaksforskaren Stanton Glantz vid University of California i San Francisco säger:

– Det här är en viktig studie eftersom den visar att neutrala förpackningar och varningsbilder påtagligt förändrar hur ungdomar uppfattar cigaretter och rökning.

Länk till originalartikeln

Publicerad 13 november 2009
Helene Wallskär

Läs vidare