En viktig del av programmet är standardiserade, neutrala, cigarettpaket. Det är en av de åtgärder som särskilt syftar till att påverka ungdomar så att de inte börjar röka.

Lanseringen av de standardiserade paketen sker med hänvisning till EUs nya tobaksproduktdirektiv som tillåter de enskilda medlemsländerna att besluta om sådana paket. Man hänvisar också till det stöd som WHOs ramkonvention för tobakskontroll ger i frågan.

De franska paketen standardiseras helt till form, storlek, färg och typografi. Den yta som blir tillgänglig utnyttjas för hälsoinformation i text och bilder.

Varumärket blir kvar, men begränsas till en ”mycket diskret” storlek, alltid på samma plats på paketen.

Regeringens motivering är att åstadkomma effektivare hälsovarningar och samtidigt reducera de nuvarande paketens möjligheter att desinformera om cigaretternas farlighet.

Regeringen konstaterar att när de standardiserade paketen infördes i Australien i december 2012 ökade antalet samtal till sluta röka-lnjerna omgående med 78 procent.

Det var hälsominister Marisol Touraine som presenterade regeringens förslag till ny tobakspolitik. Hon underströk att det inte handlar om några isolerade åtgärder utan om ett brett, nationellt program mot det franska tobaksbruket, som kräver 73 000 dödsoffer årligen. Det motsvarar under ett år en daglig flygolycka med 200 passagerare som omkommer.

Det är en verklighet som vi inte längre kan acceptera, sa Touraine.

Det nationella programmet omfattar också bl a förbud för rökning i bilar med barn under tolv år som passagerare, rökförbud på lekplatser, reglerad marknadsföring av e-cigaretter och förbud för rökning med e-cigaretter på vissa offentliga platser.

Man satsar också starkt på åtgärder för rökavvänjning i form av bl a en massiv chockartad informationskampanj och resurser till en fond för stöd till rökavvänjning.

Åtgärder som bättre synliggör tobaksindustrins lobbyverksamhet införs liksom insatser mot den illegala handeln med cigaretter.

Läs vidare