Neutrala, standardiserade förpackningar rekommenderas i den internationella tobakskonventionen som ett effektivt sätt att göra tobak mindre attraktiv, inte minst för ungdomar, och därmed minska tobaksbruket. Australien blev 2012 först i världen med att införa neutrala paket och har noterat en tydlig minskning av rökningen sedan åtgärden genomfördes.

Tobaksindustrin gör stora ansträngningar för att motarbeta införandet av neutrala paket, till stor del med hjälp av stämningar och hot om stämningar. Philip Morris stämde Australien för de neutrala paketen, men Tobaksfakta kunde häromdagen berätta att Australien vann den striden eftersom domstolen inte tog upp ärendet.

Under det här året har även Irland, England och Frankrike beslutat om neutrala paket, som i samtliga tre länder införs om fyra månader, i maj 2016.

Dessutom har både Kanada och Ungern under senare delen av 2015 meddelat att de kommer att införa neutrala paket.

Ytterligare fem länder har, rapporterar FCA, tagit de första stegen för införande av neutrala paket. Det handlar bland annat om Norge, där ett lagförslag är under bearbetning, och Sverige. Här ska en utredning i mars 2016 uttala sig om möjligheterna att införa neutrala paket i vårt land. Finland, Nya Zeeland och Singapore har också tagit inledande steg.

Dessutom diskuteras neutrala paket på hög politisk nivå i Sydafrika, Panama, Chile, Burkina Faso och Turkiet.

Läs vidare