Omröstningen i Nationalförsamlingen gällde ett tilläggsförslag om att det skulle räcka med de större varningar på 65 procent av cigarettpaketens fram- och baksidor som finns i EU:s tobaksproduktdirektiv. Det förslaget röstades ner med 56 röster mot 54.

Det är sju månader sedan som hälsominister Marisol Touraine lade fram förslaget om neutrala cigarettpaket som en av flera åtgärder i en bred proposition avsedd att förbättra folkhälsan.

I Frankrike avlider varje år 78 000 personer i tobaksrelaterade sjukdomar.

I en första omgång röstade Nationalförsamlingen ja till Touraines förslag, inklusive de neutrala paketen.

Under hösten har förslaget mött ett växande motstånd från den högerdominerade senaten, som två gånger röstat ner det under en period på tre månader. Men det är Nationalförsamlingen som fattar de avgörande besluten.

Touraine bearbetade sitt förslag och lade fram det för ännu en omgång i den vänsterdominerade Nationalförsamlingen. Där lyckades hon, men kunde konstatera att en gupp socialister sällat sig till opponenterna.

Förslaget om neutrala paket har mött ett växande motstånd med kampanjer som letts av såväl tobaksbolagen som av den i Frankrike så mäktiga gruppen licensierade och välorganiserade tobakshandlare, ”les buralistes”.

Källor: Le Monde och MedicalXpress.

Läs vidare