– Varningsbilder är mycket effektiva eftersom de väcker uppmärksamhet och skapar både negativa associationer till rökning och en motivation att sluta röka, säger Tara Singh Bam, tobaksexpert i Sydostasien inom organisationen International Union Against Tuberculosis and Lung Disease.

– Varningsbilder sänder livräddande budskap till hela befolkningen, oberoende av socioekonomisk status, etnicitet, kultur och språk.

Bilder av tobaksbrukets hälsoeffekter är särskilt effektiva där läskunnigheten är låg och i flerspråkiga områden. Varningsbilder har också visats vara bra för att avskräcka unga från att röka.

Omkring 38 procent av männen och 17 procent av kvinnorna i Nepal röker. Nära 16 000 människor dör i landet varje år av tobaksrelaterade sjukdomar.

Nepals nya lag om varningsbilder på 90 procent av paketytan är den striktaste i världen i denna fråga. Australien – som har infört neutrala, standardiserade cigarettpaket – har varningsbilder på 82,5 procent av paketets yta. Thailand och Uruguay följet tätt efter med varningsbilder på 80-85 procent av ytan.

Nepal införde de större varningsbilderna trots aggressiva försök från tobaksindustrin och dess allierade att stoppa den nya lagen. Bland annat har den amerikanska handelskammaren angripit lagförslaget.

Det är nu minst 77 länder och självstyrande områden i världen som har varningsbilder på tobaksprodukter, enligt en rapport från Canadian Cancer Society.

När EU:s reviderade tobaksproduktdirektiv genomförs kommer Sverige och övriga EU-länder senast i maj 2016 att få hälsovarningar i bild och text på 65 procent av paketens yta.

Läs Tobaksfaktas faktablad om bildvarningar.

Läs vidare