Europeiska organisationer och enskilda experter varnar för att tobaksindustrin med hjälp av mutanklagelserna och John Dallis avgång ska lyckas att ytterligare fördröja och urvattna förslaget till ett skärpt tobaksproduktdirektiv. Enligt planerna ska direktivförslaget offentliggöras i december.

Generalsekreterare Florence Berteletti Kemp i SmokeFree Partnership i Bryssel anser att anklagelserna riskerar att fördröja revisionsarbetet, som redan försenats kraftigt på grund av intensivt lobbyarbete från tobaksindustrin.

– För några månader sedan avslöjade vi hur tobaksindustrin lyckades ändra, blockera och försena det nuvarande tobaksproduktdirektivet och varnade för liknande aktiviteter under förnyelsearbetet.

SmokeFree Partnership uppmanar EU-kommissionen och politikerna i såväl EU-parlamentet som de nationella parlamenten att hålla fast vid målet att revidera direktivet för att förbättra den europeiska folkhälsan.

– Tobaksindustrin slåss för sin överlevnad, säger Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert i Tankesmedjan Tobaksfakta. Swedish Match är ett av de företag som lägger ner stora resurser på att försöka stoppa eller i varje fall försvaga det nya tobaksdirektivet, som bl a föreslår obligatoriska, stora varningsbilder och att smaktillsatser som lockar unga till ett livslångt tobaksbruk förbjuds.

– Den allvarliga bakgrunden är att 600 000 av EUs medborgare dör i förtid varje år på grund av sitt tobaksbruk. Direktivet handlar om människors liv och hälsa och i mycket liten utsträckning om snusets vara eller inte vara i EU.

– Dalli har stått upp för folkhälsan och framtonat som en av tobaksindustrins tyngsta motståndare. Därför är det inte överraskande att det ingår i industrins strategier att svärta ner honom.

– Något som inte framgått i svenska medier är att Dalli hittills inte befunnits skyldig. Rapporteringen av händelsen har varit helt okritisk mot Swedish Matchs version.

SmokeFree Partnerships undersökning om tobaksindustrin

Läs vidare