Olika nivåer av avvänjningsstöd
Nivå 1. Enkelt råd
Mycket korta, enkla råd och rekommendationer om att sluta röka eller snusa, till exempel ”Det vore bra om du slutade röka. Jag rekommenderar det verkligen”.

Nivå 2. Kort rådgivning
Korta rådgivande samtal om att sluta röka eller snusa är som regel upp till 10–15 minuter och bör innehålla rådgivning om läkemedel.

Nivå 3. Kvalificerad rådgivning – tobaksavvänjning
Med kvalificerad rådgivning menas ett längre behandlingssamtal (individuellt eller i grupp), genomfört av en person specialutbildad i tobaksavvänjning. Samtalet bygger vanligen på principer för kognitiv beteendeterapi. Det innehåller motiverande stöd, rådgivning om läkemedel – och som regel även läkemedelsbehandling – samt uppföljningsbesök. Sammanlagt 7–12 träffar kan vara ett riktmärke för avvänjning både individuellt och i grupp.

Nivå 4 Telefonrådgivning – Sluta röka-linjen
Sluta röka-linjen 020-84 00 00 arbetar med samtalsstöd för rökare och snusare via telefon. Rådgivningen i Sluta röka-linjen fyller en viktig funktion som alternativ och komplement till rådgivning och behandling i vården, och kan fungera på nivå 2 eller 3 beroende på personens behov.

Om Motiverande samtal MI
Motiverande samtal (MI) är en metod för rådgivning i livsstilsfrågor som vinner alltmer vetenskapligt stöd när det gäller rökning och kan användas i samtal på nivå 2, 3 och 4.

Läkemedel för tobaksavvänjning
En kombination av samtalsbehandling och läkemedel är effektivast. Här finns en lista med godkända läkemedel för tobaksvvänjning.
Nikotinläkemedel lindrar nikotinabstinensen och är en rekommenderad del av behandlingen för personer som misslyckats tidigare eller upplevt besvär vid rökstopp. Nikotinläkemedel fördubblar möjligheten att lyckas sluta röka om man tar full dos enligt bruksanvisningen.

Det finnsäven två receptbelagda läkemedel utan nikotinför att sluta röka. Det ena är Zyban som innehåller substansen buproprion och Champix som innehåller vareniklin. Läkemedlen minskar abstinensbesvären vid rökstopp. De är andrahandspreparat enligt Läkemedelsverket och kan rekommenderas främst till dem som själva önskar pröva något annat än nikotinläkemedel. Zyban och Champix ingår i förmånssystemet och får bara ges tillsammans med motiverande stöd.
Snusare kan använda nikotinläkemedel och Champix.

Läs vidare