I Artikeln beskrivs hur affären gick till och det finns också länkar till mer information.

Som Tobaksfakta har skrivit om tidigare blev det klart i augusti att PMI köpte inhalatorföretaget Oti-Topic. Enligt artikeln i Tobacco Tactics har PMI också köpt det ursprungligen danska företaget Fertin Pharma, som bland annat har en tillverkningsorganisation för olika tobaksavvänjningsprodukter.

Läs vidare