Höginkomstländer har vanligtvis en restriktivare hållning till tobaksprodukter och särskilt sådana som är smaksatta med mentol och andra smaker. Detta för att skydda unga människor från nikotinberoende. Många låg- och medelinkomstländer har en svag tobakslagstiftning och en hög andel ung befolkning, vilket gör dem särskilt intressanta för tobaksindustrin.

Tobacco Control Research Group vid University of Bath har undersökt betydelsen av smaksatta tobaksprodukter för tobaksbolagen och i vilka länder dessa produkter har en hög och snabbt växande marknad. Resultatet visar bland annat att medan mentolsmaken förbjuds i höginkomstländer har mentolcigaretternas andel av cigarettmarknaden vuxit signifikant i vissa av låg- och medelinkomstländerna mellan 2004 och 2019.

Läs vidare