1 juli kom en ny tobakslag och 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag. Dessa lagar stärker möjligheten att påverka beslutsprocesser i frågor som rör barn,  även gällande tobaksfrågor. Här kan du läsa mer om det. 

Folder

För att sprida kunskap om detta har Tobaksfakta tagit fram en folder som kan användas för att informera om och implementera de nya lagarna i kommuner och landsting.

Ladda ned foldern här

 

Affisch

Inför tobaksfriaveckan vecka 47 togs en affisch fram som kan sättas upp för att  lyfta frågan om barns rättigheter och informera om de nya lagarna. Den kan förstås sättas upp under resten av året också. Sätt upp den på din skola, på vårdcentralen eller varför inte på din arbetsplats? Affischen kan laddas ned här, men om så önskas kan ni också få den som en tryckfil.

Ladda ned affischen
Maila en förfrågan om tryckfil 

 

Presentationsmaterial om barns rätt i tobaksfrågan har tagits fram inom ramen för projektet BRiT – Barns Rätt i Tobaksfrågan. Det kan användas av alla som arbetar med tobaksprevention kopplat till barn, samt alla som arbetar med ungdomar. Och vad passar bättre än att lyfta frågan under tobaksfria veckan?

Här finns presentationsmaterialet

Läs vidare