Marknadskontrollrådet är ett råd vid Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac). På uppdrag av regeringen har Marknadskontrollrådet under våren haft en arbetsgrupp som sett över vilka regler som gäller kring elektroniska cigaretter.Arbetsgruppen har bestått av företrädare för Swedac, Läkemedelsverket, Kemikalieinspektionen, Elsäkerhetsverket, Statens folkhälsoinstitut och Konsumentverket.

Elektroniska cigaretter är en relativt ny produkt på marknaden och försäljningen ökar stadigt. I dag finns ingen tillsynsmyndighet utpekad för e-cigaretter och ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter är oklar, konstaterar Marknadskontrollrådet i sitt svar till regeringen.

Tidigare undersökningar visar att den globala ökningstakten fram till 2011 var cirka 30 procent per år. Bedömningen är att denna ökningstakt troligtvis kommer att fortsätta både i Sverige och i övriga Europa. Inte minst för att den ofta marknadsförs som ett hälsosamt alternativ till tobaksrökning.

Cigaretten är en elektronisk anordning som till det yttre liknar en cigarett och förångar en vätska till tjock rök när man suger på den. Den vätska som förångas levereras antingen som färdigladdade ampuller (”filter”) som man byter när de är förbrukade, eller som påfyllnadsvätska i flaskor som användaren själv fyller på med.Det finns även färdigladdade elektroniska cigaretter av engångstyp. Förångningsanordningen består vanligen av ett uppladdningsbart batteri med tillhörande batteriladdare.

Arbetsgruppens kartläggning visar att det i stor utsträckning saknas kunskap om vilka risker elektroniska cigaretter kan medföra, särskilt på lång sikt. En av farorna handlar om att röksubstanserna säljs med en mängd olika smaker. Många liknar godis i smaken och medför stor risk att elektroniska cigaretter attraherar unga människor och skulle kunna bli en tillvänjningsprodukt för nikotin. En annan fara är att de attraktiva flaskorna med etiketter som påminner om godis också kan leda till en ökad risk för små barn att få i sig giftiga vätskor. Några förgiftningsfall med små barn har redan skett i världen. En normalförpackning på 10 milliliter kan innehålla en dödlig dos för ett barn. För något år sedan skedde också en olycka i USA med en elektronisk cigarette som exploderade.

Dagens EU-lagstiftning om täcker inte e-cigaretterna utan lagstiftningen varierar mellan EU-länderna och det läget när det gäller produkternas reglering är i Sverige och flera andra länder oklart. Dock finns en reglering av e-cigaretterna i det nya tobaksproduktdirektiv som EU nu processar.

En svensk organisation som samlat mycket kunskap om e-cigaretter är Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobak, PmT. I veckan arrangerade PmT ett seminarium i Almedalen med titelnE-cigarett, ett medel för avvänjning eller tillvänjning? Göran Lundmark, Swedac, ordförande i arbetsgruppen bakom regeringsskrivelsen, medverkade.

Här kan du läsa skrivelsen till regeringen.

Läs vidare