• Sju av tio vill att beslutsfattare ska offentliggöra sina kontakter med tobaksindustrin.
  • En lika stor majoritet vill att Sverige inför varningsbilder på tobaksförpackningarna.
  • 65 procent vill att tobaksförpackningarna standardiseras.

I riktlinjerna till artikel 5.3 i den internationella Tobakskonventionen, som Sverige och närmare 180 andra länder anslutit sig till, behandlas relationerna mellan tobaksindustrin och samhällets beslutsfattare. Riktlinjerna säger bl.a. att beslutsfattare som regeringsföreträdare, riksdagsledamöter och representanter för statliga myndigheter öppet bör redovisa när de har kontakter med tobaksbolag.

Rekommendationerna har kommit till för att begränsa tobaksindustrins möjligheter att påverka hälsopolitiken. I några länder har olika offentliga organ börjat publicera särskild information på sin hemsida om möten med tobaksbolag och vad som diskuterats. I Sverige finns dock ingen sådan redovisning. Novusundersökningen visar att en majoritet av befolkningen tycker att detta är fel.Sjuttio procent svarar att det vore mycket bra eller bra om Sverige införde regler om att beslutsfattare ska offentliggöra sina kontakter med tobaksindustrin. Resultatet kan jämföras med en undersökning som Tankesmedjan Tobaksfakta tidigare i år själv gjorde. Såväl regeringskansliets som riksdagspartiernas företrädare svarade då att det inte behövs några särskilda regler för kontakterna med tobaksbolag utan att dessa kan behandlas som alla andra företag.

– Beslutsfattarna är i otakt med inställningen hos befolkningen, kommenterade Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert i Tankesmedjan Tobaksfakta, när hon presenterade studien vid seminariet i riksdagshuset.

Fyra av tio anser att tobaksindustrin rent generellt borde ha starkare begränsningar än idag när det gäller marknadsföring, men stödet är större än så när man frågar om vissa konkreta begränsningar av marknadsföringen:

  • 71 procent tycker det är mycket bra eller bra om Sverige inför varningsbilder på tobaksförpackningarna.
  • 65 procent är positiva till standardiserade, neutrala tobaksförpackningar i vårt land. Sådana förpackningar införs nu i Australien och i flera länder diskuteras att följa efter.

– Det är tydligt att många vill ha en mer effektiv tobaksförebyggande politik, sade Margaretha Haglund.
– Sverige bör reglera tobaksindustrin hårdare och införa öppen redovisning av dess kontakter med beslutsfattare.

Läs vidare