– Stockholm: Tre dagars utbildning i tobaksavvänjning och uppföljningskurs till diplomerad tobaksavvänjare, Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap, upplysningar: tel 08-824 875 83

– Uppsala: Två dagars utbildning i tobaksavvänjning och uppföljningskurs till diplomerad tobaksavvänjare, Uppsala Läns landsting, upplysningar: tel 018-611 86 42

– Örebro: Två dagars utbildning i tobaksavvänjning (grundkurs) samt uppföljningskurs till diplomerad tobaksavvänjare, Tobakspreventiva enheten, Örebro Läns Landsting, upplysningar: tel 019 – 602 55 93

– Göteborg: Två dagars utbildning i tobaksavvänjning samt uppföljningskurs till diplomerad tobaksavvänjare, Sahlgrenska sjukhuset, upplysningar: tel 031-34274 28

– Skåne: Tre dagars utbildning i tobaksavvänjning samt uppföljningskurs till diplomerad tobaksavvänjare, Hälsoenheten Universitetssjukhuset i Lund, Region Skåne. Upplysningar: tel 046-17 73 72.

– Umeå: Två dagars utbildning i tobaksavvänjning i Umeå samt uppföljningskurs till diplomerad tobaksavvänjare, Västerbottens läns landsting, upplysningar: tel 090-785 71 94

-Västernorrland: Två dagars utbildning i tobaksavvänjning i Umeå samt uppföljningskurs till diplomerad tobaksavvänjare, upplysningar: tel 0620-19455.

Läs vidare