Andra rekommendationer i avslutningsresolutionen är att minst 30 länder ska ha neutrala, standardiserade tobaksförpackningar 2018. Många fler rekommendationer finns i resolutionen som du hittar här.

På bilden: Tobaksfaktas generalsekreterare Ewy Thörnqvist och ordförande Göran Boëthius var på plats i Abu Dhabi. Foto: Ann Post

abu_dhabi_bild

Läs vidare