England hade ett av den tidigare labourregeringen fattat förbud mot synlig tobak som skulle träda i kraft i större butiker i oktober 2011. Småbutiker hade ytterligare två år på sig för att ta bort all tobak från hyllorna. Den 9 mars 2011 tillkännagav den nya regeringen av konservativa och liberaler att lagen om dold tobak står fast, men tidpunkterna för när exponerinmgsförbudet träder i kraft skjuts upp till april 2012 för de stora butikerna och april 2015 för de små.Nordirland omfattas av en liknande lag, liksom Wales, men där har man ännu inte bestämt när förbudet ska träda i kraft.

Skottland, som har ett mer utvecklat självstyre, fattade ett eget beslut om exponeringsförbud när en stor majoritet i parlamentet i januari 2010 antog en ny, bred tobakslag. Exponeringsförbudet börjar gälla för stora butiker under 2011 och för mindre servicebutiker från 2013.

Hela Australien har beslutat om exponeringsförbud. Den 1 juli 2010 införde denfolkrikaste staten, Nya Sydwales, skärpningar av tobakslagen som bl a innebär exponeringsförbud för tobak på säljställen, med undantag för renodlade tobaksbutiker. Samma år följde huvudstadsterritoriet Canberrra efter. Den andra mest folkrika delstaten, Victoria, har förbud mot tobaksexponering från januari 2011. Från februari 2011 har delstatenTasmanien ett förbud. Västaustralien har exponeringsförbud från slutet av 2010, men där är det tillåtet att visa ett paket av varje varumärke på en yta som är högst en kvadratmeter. Endast specialbutiker för tobak får ha obegränsat antal synliga tobaksvaror. Queensland har ett förbud från juli 2011 ochSydaustralien från januari 2012.

Exponeringsförbud för tobaksvaror på säljställen har i övrigt införts på Island (2001), i Thailand (2005), Norge (2010), på brittiska Jungfruöarna samt i hela Kanada. I Kanada var provinsen Saskatchewan först med ett förbud 2002. Sedan förbudet överklagats tilläts tobaksexponering på nytt så länge fallet behandlades i domstol. I januari 2005 kunde förbudet återinföras.

Irland införde ett förbud från 1 juli 2009 i samband med en bred skärpning av tobakslagen för ett förbättrat skydd av ungdom mot tobak. Förbudet mot tobaksskyltning fattades redan 2002, med ändringar 2004, men överklagades av tobaksindustrin. Irländska myndigheter offentliggjorde 2006 en forskningsrapport som klart visade att barn i högre grad än vuxna påverkas av marknadsföringen av tobak. Efter det drog tobaksindustrin tillbaka sitt överklagande i januari 2007.

I Finland träder ett exponeringsförbud i kraft 2012. Där undantas de butiker som huvudsakligen säljer tobak. Öriket Trinidad och Tobago i Västindien har exponeringsförbud från 1 april 2010.
Carl-Olof Rydén
Senast uppdaterat 2011-03-09

Läs vidare