Den nya lagen inkluderar också ett generellt förbud mot att utsätta andra personer för tobaksrök, och ett rökförbud såväl i alla inomhuslokaler där allmänheten har tillträde som på offentliga platser utomhus. Förbudet gäller även på allmänna transporter.

Trotsande en stark lobby för tobaksindustrin i Burkina Faso har regeringen följt WHOs tobakskonvention och i lagen infört en regel om skyldighet för politiker och statliga administratörer att offentligt rapportera sina kontakter med tobaksindustrin.

Den nya tobakslagen innehåller också ett avsnitt med vars hjälp vem som helst som på något sätt skadats av tobaksindustrins verksamhet ges möjlighet att stämma tobaksbolag inför domstol.

Med den nya lagen införs förutom en åldersgräns vid tobaksköp också förbud för tobaksautomater och försäljning via internet.

Skiftet från tobaksodling till andra grödor är viktigt eftersom de senaste årens torka lett till att landet inte längre kan producera tillräckligt med livsmedel till den egna befolkningen på närmare 16 miljoner.

Burkina Faso gränsar i söder till Ghana och Elfenbenskusten, där tobaksodlingarna är ännu större.

Det första landet som stoppade all tobaksodling är Bhutan, bergslandet inklämt mellan Indien och Kina.

Källa: Aconta, Afrique Contre le Tabac

Carl-Olof Rydén

Läs vidare