Den nya lagen, som ska godkännas nästa år, innebär att den lagliga åldern för rökning kommer att öka varje år.

”Syftet är att skapa en rökfri generation av nyzeeländare”, säger biträdande hälsominister Dr Ayesha Verrall i en artikel i Mail online.

Den stigande åldersgränsen är en av flera åtgärder för att nå målet att göra landet helt rökfritt inom de kommande fyra åren. Andra åtgärder inkluderar att minska den lagliga mängden nikotin i tobaksprodukter till mycket låga nivåer och att minska antalet butiker som får sälja cigaretter.

De nya lagarna kommer dock inte att begränsa försäljning av e-cigaretter, som ses som ett rökavvänjningsmedel i Nya Zeeland.

Läs vidare