Begäran kommer från parlamentsledamöter i budgetkontrollkommittén. De vill se kommissionens alla dokument rörande överenskommelser om samarbete med Imperial Tobacco, Japan Tobacco International, British American Tobacco och Philip Morris. Det handlar om dokument från perioden 2004-2010 om avtal mellan EU och de fyra största tobakstillverkarna om bekämpning av smuggling och piratkopiering av cigaretter. Tobaksbolagen betalar enligt överenskommelsen sammanlagt 1,65 miljarder euro till EU och de länder som ingår i överenskommelsen. I denna ingår också att bolagen inför ett identifieringssystem som gör det möjligt att spåra varifrån cigaretter kommer.

”All denna korrespondens och dokumentation är av särskild betydelse för att vi ska kunna analysera om det finns några intressekonflikter för kommissionen p.g.a. dessa överenskommelser”, skriver parlamentsledamöterna i sitt brev.

Samma ledamöter är nu aktiva på olika sätt för att försöka ta reda på vad som verkligen hände i den affär som ledde till att förre hälsokommissionären John Dalli uppmanades avgå. Flera parlamentsledamöter framhåller att det saknas bevis för att Dalli kände till försöket att få mutor av Swedish Match. De kräver också ordentlig insyn i rapporten från EUs antikorruptionsbyrå OLAF.

Läs vidare