Det är huvudpunkterna i betänkandet ”En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk” som tobaksutredaren Göran Lundahl överlämnade till folkhälsominister Gabriel Wikström på tisdagen.

Utomhusplatser där rökförbud föreslås är uteserveringar, entréer till byggnader där allmänheten har tillträde, områden för passagerare i kollektivtrafik, inhägnade idrottsplatser och lekplatser.

– Det finns två skäl för rökförbud i de miljöerna, sa Göran Lundahl vid en pressträff efter överlämnandet av utredningen. Det ena är att skydda människor för passiv rökning och det andra är att avnormalisera rökningen.

Utredningen föreslår exponeringsförbud för tobaksprodukter på säljställen. Även annan marknadsföring av tobak i butikerna ska vara förbjuden. Listor med förteckning av varor och priser ska tillåtas om de är neutralt utformade. Undantagna från förbud är specialbutiker som saluför enbart tobak. Varorna får dock inte vara synliga utifrån.

För försäljning av tobak, såväl i butik som i partihandel, föreslår utredningen tillståndsplikt. Lämpligheten hos en person som vill sälja tobak ska prövas. Ungefär som man i dag prövas för att få tillstånd att öppna en servering.

Tillståndsprövning av partihandel kan också vara ett sätt att motarbeta illegal handel. Polisen ska få tillfälle att yttra sig om en persons lämplighet och när det gäller partihandel även tullverket.

Snus är tobak

Snus har hittills jämställts med livsmedel och därför haft livsmedelsverket som tillsynsmyndighet. Utredningen föreslår att snus i stället klassas som tobak och att folkhälsomyndigheten får hand om tillsynen. Myndigheten ska meddela föreskrifter om vilka tillsatser som bör förbjudas och sätta gränsvärden för farliga ämnen i snuset.

Utredningen konstaterar att snus inte omfattas av tobaksproduktdirektivets förbud för vissa smaktillsatser, men anser att det ändå finns sakliga skäl att reglera snusets smaksättning. De praktiska svårigheterna med en sådan reglering är emellertid så stora, har man bedömt, så att det för närvarande inte är lämpligt med en sådan reglering. Däremot föreslår man ett förbud för att på dosorna hänvisa till smak, doft eller tillsatser.

Göran Lundahl konstaterar att praktiskt taget allt snus är smaksatt.

Precis som cigaretter inte får säljas i förpackningar med färre än 20 cigaretter måste dosor med styckeförpackning innehålla minst 20 portionspåsar.

Utredningen hade i uppdrag att utreda möjligheterna att införa neutrala cigarettpaket och bedömer att tobaksförsäljningen i Sverige skulle minska om man införde neutrala cigarettpaket. Neutrala paket skulle inte strida mot några lagar och konventioner förutom den svenska tryckfrihetsförordningen, TF. Enligt denna grundlag är en tobaksförpackning en tryckt skrift. För neutrala paket krävs därför en grundlagsändring, enligt utredningen.

Det meddelade Göran Lundahl i en så kallad regeringsanmälan i oktober i fjol.

En pågående grundlagsutredning väntas ta upp frågan, men det innebär att neutrala paket skjuts på framtiden.

– Det känns väldigt bra att Sverige nu är på väg mot både ett exponeringsförbud och tillståndsplikt, säger Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert. Fler rökfria utomhusmiljöer innebär att fler får tillgång till de offentliga miljöerna och barn är, som vi vet, särskilt känsliga.

– Däremot är det trist med utredningens tolkning av tryckfrihetsförordningen. Att TF skulle skydda en så kommersiell produkt som tobak är mycket förvånande. Vi får hoppas att regeringen kommer tillbaka med ett förslag när grundlagskommittén tittat på detta.

– Det är också viktigt att regeringen nu står på sig och inte viker ner sig för tobaksindustrins skrämselpropaganda om arbetslöshet och ökad illegal handel som upprepas så fort någon åtgärd för att minska tobaksbruket är aktuell.

Betänkandet En översyn av tobakslagen

Läs vidare