Även om det är välkänt att nikotin skadar hjärnans utveckling, bland annat genom att unga lättare blir beroende, är kopplingarna mellan nikotin och mental hälsa mer okända, skriver organisationen i en artikel på sin webbplats.

Enligt forskningsammanställningen påverkar e-cigarettanvädningen den mentala hälsan på tre sätt: E-cigarettanvändare har ökad risk för depression jämfört med dem som aldrig har använt e-cigaretter. Bruket kan också förvärra symtom på depression. Bland e-cigarettanvändare är det också fler som har ADHD -symptom, jämfört med icke-användare.

Läs vidare