Enligt KO strider marknadsföringen mot bestämmelserna i lag om tobak och liknande produkter. Det är KO:s uppfattning att bolaget gör väsentligt mer än att bara tillhandahålla produkterna till försäljning. Till exempel används kommersiella annonser, säljfrämjande åtgärder, ovidkommande produktinformation inklusive värdeomdömen och bilder på annat än enstaka varor och/eller dess förpackning, enligt myndighetens webbplats.

– Detta är det första ärendet vi går till stämning i, men det gäller främst att få domstolens syn och hur dessa produkter får marknadsföras på internet. E-cigaretten är en produkt som nyligen kommit in på marknaden och det tog ett antal år innan lagen kom 2017. Vi ser ett liknande dilemma när det kommer till tobaksfria snusprodukter med nikotin som inte omfattas av tobakslagen. Det kan vara så att lagstiftningen hamnar lite på efterkälken när det kommer nya produkter på de här områdena, säger Elin Häggeborn, handläggare för rättsenheten för elektroniska cigaretter på Konsumentverket, till tidningen Resumé.

Läs hela stämningen här.

Tobaksfakta har tidigare berättat att det vita, så kallade ”tobaksfria” snuset, som undgår tobakslagens marknadsföringsbestämmelser.

Läs vidare