Cigarettförsäljningen genererade nästan sex procent av Kinas totala skatteintäkter 2018 och branschen har väntat på reglering av den snabbt växande e-cigarettmarknaden. I november 2019 förbjöd kinesiska tillsynsmyndigheter försäljning av e-cigaretter online. Förbudet bromsade tillväxten i sektorn, och många varumärken fokuserade sin verksamhet mot offlineförsäljning.

Läs mer här

 

Läs vidare