Quebec är den femte kanadensiska provinsen som stämmer tobaksindustrin för att få ersättning för de tobaksrelaterade sjukvårdskostnaderna.

De andra är Alberta, Ontario, British Columbia och Saskatchewan.

Ontario begär 50 och Alberta tio miljarder dollar. Övriga preciserar sina krav när tidpunkterna för domstolsförhandlingarna fastställts.

Kanadas övriga fem provinser förbereder också stämningar.

Flertalet beräknar kostnaderna alltifrån tidigt 1950-tal.

Det var då som tobaksindustrin kände till att tobaken är hälsofarlig och nikotin beroendeframkallande men gjorde allt för att hemlighålla riskerna för konsumenterna, heter det i stämningsansökningarna.

Industrin tillämpade i stor skala en missledande marknadsföring för att exploatera sårbarheten hos barn och ungdomar och hos personer som blivit beroende av nikotin.

Saskatchewan konstaterar i sin stämningsansökan att de aktuella tobaksbolagen 1953 enades om att sprida vilseledande information och genomföra en stor pr-kampanj med vars hjälp man skulle minimera allmänhetens medvetande om hälsoriskerna. Sedan 1960-talet har tillverkarna på det sättet konspirerat i global skala – och det fortsätter de med.

Torts att de stämda bolagen i det längsta försökte förtiga hälsoriskerna säger de nu att kunskaperna om riskerna varit kända så länge så att ingen rökare som blir sjuk av sin rökning kan skylla på bristande kunskap om farorna.

Industrin använder också argumentet att tobaken ger regeringarna stora skatteinkomster. Quebecs regering konstaterar att skatterna är till för att avskräcka och att rökningen minskat kraftigt tack vare höjda tobaksskatter, i kombination med andra förebyggande åtgärder.

Förebilden för de kanadensiska rättsliga aktionerna är den stora uppgörelsen i USA 1998 där sju stora tobaksbolag, efter att ha stämts av delstatsregeringarna, gick med på att under 25 år betala 206 miljarder dollar i ersättning för de tobaksrelaterade sjukvårdskostnaderna, plus 1,5 miljarder till en omfattande anti rök-kampanj.

Tobaksbolagen gick också med på att offentliggöra dittills konfidentiella dokument i deras interna arkiv. Tillgången till de dokumenten har lett till värdefulla kunskaper om tobaksbolagens strategier, och inte minst kastat ljus över hur tidigt bolagen själva kände till hälsorisker och nikotinberoende.

Källor: The Montreal Gazette, The StarPhoenix och The Globe and Mail.

Läs vidare