Den nya lagen anger inte exakt hur de reklamfria förpackningarna ska se ut, utan ger Health Canada (Kanadas folkhälsomyndighet) mandat att utforma sådana anvisningar. Health Canada har tidigare angett att den typ av standardiserade förpackningar som finns ibland annat Australien är aktuella även i Kanada. Det handlar om förpackningar i en oattraktiv standardfärg med stora varningsbilder och varumärkesnamnet tryckt med ett enhetligt typsnitt.

Standardiserade tobaksförpackningar rekommenderas i den internationella tobakskonventionen för att göra tobak mindre attraktiv för bland andra tonåringar. Åtgärden har redan genomförts i Australien, Frankrike, Storbritannien, Irland och Nya Zeeland.

Exakt när de nya kanadensiska bestämmelserna kommer att träda i kraft är ännu inte bestämt, men det brukar ta omkring ett halvår från regeringens godkännande.

Den nya lagen kommer till efter en ambitiös översyn av Kanadas tobakslagstiftning. Den innebär även en omfattande reglering av e-cigaretter och liknande produkter. Bland annat förbjuds godisliknande smaker i e-cigaretter och reglerna för marknadsföring av dessa produkter skärps. De få inte heller längre säljas till minderåriga.

Läs vidare