Många forskningsstudier har under de senaste åren visat att dödligheten minskar när länder inför ny lagstiftning om rökfria miljöer. Framför allt är det dödligheten i akuta hjärtsjukdomar som tidigare forskning visat minskar vid införande av rökförbud. Den nya studien visar att även dödligheten på grund av stroke (slaganfall) och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, minskar.

I den aktuella undersökningen användes data om 215 878 dödsfall bland personer över 34 år i Irland under perioden januari år 2000 till och med december 2007. Åren efter införandet av den nya lagen jämfördes med en lika lång period före införandet. De dödsfall som ingick i undersökningen var inte kopplade till olycksfall.

Resultaten visar att rökförbudet minskade dödsfallen i hjärtsjukdomar med 26 procent, i stroke med 32 procent och i KOL med 38 procent.

– Vår studie visar att den minskade dödligheten efter rökförbudet främst beror mer på minskningen av passiv rökning än på minskad rökning, säger professor Luke Clancy, he Tobacco Free Research Institute Ireland, till tidningen Independent.

Den positiva hälsoeffekten av det irländska rökförbudet har hållit i sig och den minskade dödligheten ligger kvar på den lägre nivån.

Länk till artikeln i PLOS One

Läs vidare