– Det är med stor glädje som jag såhär inför World No Tobacco Day på fredag berättar att jag fått regeringens godkännande för att påbörja införandet av neutrala tobaksförpackningar i Irland. Även om många kommer att ha invändningar mot förslaget, är jag övertygad om att det kommer att få stort stöd bara av det skälet att det kommer att rädda liv, sade James Reilly i ett medieuttalande.

Han hoppas att den nya lagen ska kunna träda i kraft redan i början av nästa år. Irland blir i så fall det andra landet i världen som inför neutrala förpackningar. Först ut var Australien 2012. England har haft planer på att införa neutrala paket, men backade nyligen vilket väckte stark kritik från folkhälsohåll.

Neutrala förpackningar har en enhetlig standardfärg och stora hälsovarningar i text och bild. Logotyper och annan utsmyckning på paketen förbjuds. Forskning har visat att neutrala paket gör tobaksprodukterna mindre attraktiva, inte minst för ungdomar. Detta kan bidra till att minska tobakskonsumtionen, bland annat genom att färre unga börjar röka.

– Att införa neutrala paket kommer att ta ifrån tobaksindustrin deras sista möjlighet att marknadsföra sina dödliga produkter i Irland, sade James Reilly.

Han har visat ett starkt engagemang för att minska tobakskonsumtionen genom att begränsa industrins marknadsföring. Under intervjuer tidigare i veckan berättade han att han personligen har drabbats av det lidande som tobakens skadeverkningar sprider i världen. James Reilly har förlorat en rökande bror i lungcancer och sett sin far, också rökare, bli blind på grund av stroke.

Läs vidare