JTI har lämnat sin stämningsansökan till högsta domstolen, som är första instans för författningsfrågor. Som svarande anges staten, landets justitiekansler Máire Whelan och hälsoministern Leo Varadkar.

Lagen om neutrala cigarettpaket trädde i kraft nyligen när president Michael Higgins undertecknade den. Då hade lagförslaget antagits av parlamentets båda kamrar med brett stöd över partigränserna. Tidigare hade det varit ute på allmän remiss bland befolkningen och fått starkt stöd den vägen.

Det främsta argumentet från JTI tror man är att Irland, eller annat enskilt EU-land, inte skulle ha rätt att i sin lagstiftning gå längre, än vad som föreskrivs i EU:s tobaksproduktdirektiv.

JTI:s stämningsansökan kommer efter en lång tids intensiv global lobbyverksamhet från de stora tobaksbolagen.

Barnminister James Reilly, en av de ledande krafterna bakom Irlands tobakspolitik, säger till tidningen the Irish Times:

– Vi förväntade oss att tobaksindustrin skulle försöka med en rättsprocess så fort lagen undertecknats, men vi kommer att kraftfullt försvara oss i den fasta övertygelsen att lagen kommer att befordra hälsa och välstånd för Irlands folk, inte minst när det gäller barnen.

– Justitiekanslern och hennes team är beredda. Vi tror att tobaksbolagets chanser är små och att de gör det här huvudsakligen för att skrämma oss och andra länder som planerar införa neutrala cigarettpaket.

Att med rättsprocesser försöka stoppa, eller i varje fall försena, beslut om neutrala tobaksförpackningar med hänvisning till olika grundlagar och handelsavtal har blivit en vanlig företeelse i tobaksindustrins strategier mot lagar avsedda att begränsa tobaksbruket för att förbättra folkhälsan.

I Australien ledde en lång rättsprocess mot lagen om neutrala cigarettpaket till seger för regeringen i högsta domstolen. Ett annat uppmärksammat fall är Philip Morris Internationals process mot Uruguay där argumentet ät att de stora bilder på 80 procent av paketens storsidor som landet infört strider mot ett bilateralt investeringsavtal mellan Uruguay och Schweiz, där bolaget numera har sitt huvudkontor.

Irish Times

Läs vidare