Hälsovårdsminister Simon Harris och hans biträdande minister Marcella Corcoran Kennedy var mycket nöjda när de meddelade att Irland nu följer i Australiens, Storbritanniens och Frankrikes spår och inför standardiserade tobaksförpackningar. Syftet med förändringen är att göra förpackningarna mindre attraktiva samtidigt som hälsovarningarna blir mer framträdande.

– Tobakspaketet är det sista reklammediet för tobaksindustrin i Irland och en mycket viktig form av marknadsföring. Standardiserade förpackningar är därför nästa självklara steg i att ta itu med marknadsföring och reklam för tobak, sade Marcella Corcoran Kennedey.

– Det finns starka bevis från Australien för att standardiserade förpackningar är både effektiva och proportionerliga för att minska hälsobördan av tobaksbruk på befolkningen. Forskning har visat att yngre människor är mer påverkade av varumärken. Nästan 80% av rökarna i Irland börjar när de är barn. Standardiserade förpackningar kommer att minska intresset för tobaksprodukter och utgör en viktig del av Irlands strategi för att minska tobaksbruket, särskilt bland barn och ungdomar.

Ministrarna hyllade sin kollega Dr James Reilly för att initiera denna process när han var hälsominister. Ministrarna tackade också icke-statliga organisationer för deras fortsatta stöd för detta initiativ.

Införandet av standardiserade tobaksförpackningar ingår i Irlands satsning på att bli en tobaksfri nation till 2025.

Läs vidare