Vi skapar lagstiftning som kommer att bli historisk och vara av verklig betydelse på folkhälsoområdet, sade barnminister James Reilly, enligt nyhetsbyrån AFP, till parlamentet när den nya lagen godkändes på torsdagen.

De nya reglerna förbjuder all marknadsföring med hjälp av varumärken, såsom logotyper och färgsättning, på tobaksprodukternas förpackningar. Paketen kommer att ha en enhetlig färg och grafisk utformning och dessutom ha stora hälsovarningar i text och bild.

Genom detta blir Irland tvåa i världen med standardiserade tobaksförpackningar, en åtgärd som rekommenderas i den internationella tobakskonventionen för att minska tobaksbruket, särskild bland yngre. Australien införde standardiserade förpackningar 2012.

Lagförslaget hade ett brett stöd över partigränserna i det irländska parlamentet och godkändes utan omröstning. Lagförslaget kommer att skickas vidare till presidenten och förvandlas till lag efter en omröstning i överhuset nästa vecka. Den nya lagen börjar sedan att gälla fullt ut i maj 2017.

Flera andra EU-länder överväger att följa Irlands exempel, i England väntas ett beslut nu i vår. I Sverige gav regeringen nyligen en utredning i uppdrag att undersöka möjligheterna att lagstifta om neutrala, standardiserade förpackningar i vårt land.

Tobaksindustrin har reagerat starkt mot det irländska beslutet och hotar med att dra landet inför rätta.

Vi låter oss inte skrämmas av översittare utan genomför de lagar vi anser är riktiga, sade James Reilly.

Läs vidare