Den rekommendationen riktade Patrick Sandström, Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors, Finland, till oss grannar i väst när han talade vid LUFT-konferensen i Umeå på torsdagen.

Den nationella tobaksförebyggarkonferensen LUFT genomförs just nu för 16:e gången, denna gång med Europas kulturhuvudstad 2014, Umeå, som värd. Den första konferensdagen ägnades till stor del åt internationella utblickar, under ledning av den välkända TV-profilen Sverker Olofsson som konferensens moderator. Konferensbesökarna fick möta folkhälsoföreträdare från såväl våra nordiska grannländer som från Australien och Nya Zeeland.

Patrick Sandström beskrev hur Finlands politiska beslut om att bli ett tobaksfritt samhälle till år 2040 gett det tobakspolitiska arbetet extra kraft. Beslutet togs år 2010.

– I början fanns ingen politisk strategi för att nå målet. Men beslutet fick mycket uppmärksamhet och det skapade en attitydförändring, sade han.

I juni 2014 presenterade regeringen i Finland ett åtgärdsprogram som visar hur målet om tobaksfrihet steg för steg ska kunna nås. En viktig åtgärd som redan genomförts är exponeringsförbudet för tobaksprodukter på försäljningsställena.

– Exponeringsförbudet har fungerat väldigt bra. Jag rekommenderar både det och att sätta upp ett politiskt mål om ett tobaksfritt samhälle till er i Sverige!

Jón Sigfússon, folkhälsoforskare vid Reykaviks universitet, beskrev det målmedvetna arbete som bedrivs på Island för att minska användningen av tobak, alkohol och cannabis. Under perioden 1998-2013 har den dagliga rökningen bland ungdomar i 15-16-årsåldern minskat från 23 till 3 procent.

– Rökningen, alkoholbruket och cannabisanvändningen bland isländska ungdomar hade ökat under 1990-talet. Läget var så dåligt att alla insåg att något måste göras, berättade Jón Sigfússon.

– Vi använde forskningen som grund för policies och åtgärder.

I det isländska ungdomsprogrammet ingår satsningar för att se till att barn och föräldrar tillbringar mer tid tillsammans, att unga inte är ute sent på kvällarna och att de ägnar sig åt organiserade idrottsaktiviteter. Tidigt infördes också exponeringsförbud för tobaksprodukter.

– Jag är förvånad över att ni i Sverige inte har exponeringsförbud ännu, sade Jón Sigfússon.

Helena Wilson, hälso- och omsorgsdepartementet i Norge, berättade bland annat om de norska erfarenheterna av exponeringsförbud för tobaksprodukter. Tobaksjätten Philip Morris stämde den norska staten när exponeringsförbudet infördes. År 2012 vann Norge den rättsliga striden mot tobaksbolaget.

– Den segern har gett oss stort självförtroende i det tobakspolitiska arbetet, berättade Helena Wilson.

Helle Stuart, chef för satsningen Rökfritt Köpenhamn 2025, berättade om arbetet för att få ned den dagliga rökningen i den danska huvudstaden från 17 till 4 procent 2025. Mer om arbetet finns att läsa på www.rogfritkbh.kk.dk. Köpenhamn samarbetar även med andra städer som arbetar för att bli rökfria under paraplyet Smokefree Cities Alliance. Nästa år ska städerna i alliansen ha ett möte i danska Aalborg.

– Vi hoppas få se representanter för några svenska städer där! sade Helle Stuart.

LUFT-konferensens hedersgäst Nicola Roxon, tidigare hälsominister i Australien, berättade om kampen mot tobaksindustrin när hennes land införde standardiserade, neutrala tobaksförpackningar. Hennes råd till Sveriges och andra länders regeringar var att inte tveka att gå vidare och skärpa sina tobakslagar för att fortsätta minska tobaksskadorna.

– Men det är viktigt att vara väl förberedd på att tobaksindustrin kommer att försöka stoppa förändringarna. Skaffa bra advokater tidigt, se till att det finns gott vetenskapligt stöd och samarbeta internationellt, sade hon.

– Det är också viktigt att hela tiden utbilda och informera allmänheten och medierna. Och att vara uthållig.

Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert inom Tobaksfakta – oberoende tankesmedja, varnade för vad som riskerar att hända om Sverige inte går vidare och utvecklar sin tobakslagstiftning i den internationella tobakskonventionens anda:

– Om vi fortsätter som nu, utan nya kraftfulla åtgärder, så kommer rökningen att börja gå upp.

Läs vidare