Programmet, som vänder sig till sjuksköterskor som är medlemmar i Vårdförbundet och starkt nikotinberoende, börjar med en veckas internat, där MI – motiverande samtal i grupp – varvas med god och näringsrik mat i en vacker miljö med tid för reflektion och motion. Mental träning hjälper deltagarna att visualisera en tobaksfri framtid. Genom samtal i grupp eller individuellt skapar de strategier för att hantera abstinens och besvärliga situationer som de kommer att möta i vardagen.

–Internatmiljön betyder mycket. Att deltagarna mår bra, äter bra, är fysiskt aktiva är väldigt viktigt för att hantera det som händer under veckan när de får abstinens, mår dåligt och blodsockret svajar, säger Yvonne Bergmark Bröske, som har arbetat med tobaksavvänjning i 40 år.

Yvonne Bergmark Bröske (tv) och Mona Ringbjer (th) leder programmet och sitter båda i styrelsen för Sjuksköterskor mot Tobak. Foto: Sjuksköterskor mot Tobak

Yvonne Bergmark Bröske var med och startade programmet, som är ett samarbete mellan Sjuksköterskor mot Tobak och Vårdförbundet.

–Vi ville både hjälpa våra kolleger att bli tobaksfria och få fler att ta upp frågor om tobaksprevention i sin yrkesroll, säger hon.

Metoden bygger vidare på erfarenheter från ett rökavvänjningsprogram på Huddinge sjukhus, där deltagarna var inlagda en vecka.

–Men sjukhusmiljön behövs inte, deltagarna är inte sjuka, de har ett beroende, säger hon.

 Stort intresse

Deltagarna får ansöka om att vara med. Kriterierna är ett långt nikotinberoende och att ha försökt sluta tidigare utan att ha lyckats. Innan de antas djupintervjuas de av ledarna. Motivationen att bli och förbli tobaksfri ska vara hög och den skattas på en 1–10-skala.

Det är många som vill delta. Utan annan marknadsföring än en annons i Vårdfokus, och genom att de lokala fackklubbarna spred information om internatet,  fick Yvonne Bergmark Bröske och Mona Ringbjer in 50 intresseanmälningar på tre veckor till det program som de leder nu. De kan ta emot mellan 15 och 20 deltagare.

Fakta

Tobaksavvänjningsprogrammet startade 2007 och är ett samarbete mellan Vårdförbundet och Sjuksköterskor mot Tobak.

Programmet inleds med en veckas internat med tobaksavvänjning i grupp. Med hjälp av MI – motiverande samtal i grupp – och andra aktiviteter skapas en stark motivation hos deltagarna att förbli tobaksfria. Gruppen följs sedan under ett år med träffar, telefonuppföljningar och enkäter vid tre, sex och tolv månader. Deltagarna själva har en Facebookgrupp där de stödjer och peppar varandra under mellantiden.

Cirka 80 procent av deltagarna är tobaksfria efter tolv månader.

Enligt en tobaksvaneundersökning som Vårdförbundet genomförde bland medlemmar 2006 rökte 7 procent dagligen och 5 procent snusade. Cirka 11 procent rökte och 3 procent snusade då och då.

Undersökningen visade också att vårdpersonal som själva rökte var mindre benägna att ta upp frågor om tobaksbruk med sina patienter än de som var tobaksfria. Dessutom visade undersökningen att majoriteten av dem som använde tobak ville sluta.

–Informationen sprids från mun till mun. De som deltar har kanske kolleger som har gått tidigare, säger Yvonne Bergmark Bröske.

Vårdförbundet står för internatet och marknadsföringen. Sjuksköterskor mot Tobak står för handledningen. Deltagarna betalar sin resa och tar ledigt från arbetet.

Motivation på topp

Deltagarna har flera månader på sig att ställa in sig på tobaksfrihet. Väl på internatet är tobaksprodukter förbjudna. Det enda nikotin som är tillåtet finns i läkemedel för tobaksavvänjning.

–När de kommer till internatet har de slutat använda tobak och motivationen är på topp, säger Yvonne Bergmark Bröske.

Under internatveckan får de varje dag skatta sin motivation på nytt. På tredje dagen brukar den sjunka. I gruppsamtalen ökar deltagarna sin förmåga att möta nikotinsuget.

–Man kan inte hantera alla situationer, men man kan jobba med sin beredskap och förmåga att lära känna sig själv. Deltagarna får en strategi för hur de ska hantera de situationer som de kommer att möta – de flesta har inte haft det tidigare när de har försökt sluta, säger Mona Ringbjer.

–Vi arbetar intensivt på internatet så att de har tio på motivationsskalan när de åker, säger Yvonne Bergmark Bröske.

En erfarenhet de har är att det går att arbeta med flera förändringar på en gång.

–Tidigare trodde man att det bästa är att hantera en sak i taget, men det är ingen nackdel att arbeta med flera saker som rör hälsan samtidigt, som till exempel kosten och fysisk aktivitet. Många blandar ihop hunger och tobakssug, säger Mona Ringbjer.

–Fysisk aktivitet är ett väsentligt komplement, det är den bästa medicinen, säger Yvonne Bergmark Bröske.

Uppföljning ger ny kick

Efter tre, sex och tolv månader följs resultatet upp, antingen via fysiska träffar eller telefonkontakt. I mellantiden håller deltagarna kontakt och hjälper och stöttar varandra via en Facebookgrupp.

Det är viktigt att även de som har haft ett återfall är med på uppföljningen, säger ledarna.

–Om man inte klarat att vara tobaksfri kanske man inte vill vara med. Men uppföljningen ger en ny kick, så det är jätteviktigt att alla känner ansvaret att komma, säger Yvonne Bergmark Bröske.

–Att sluta använda tobak är som ett sorgearbete, man behöver gå igenom ett år och uppleva alla högtider som tobaksfri, säger Mona Ringbjer.

Programmet går nu för femte gången. Resultaten är så goda att det motiverar dem att fortsätta. Cirka 80 procent av deltagarna är tobaksfria efter ett år. I en långtidsuppföljning som gjordes var cirka 64 procent fortfarande tobaksfria efter fem år.

–Det är bra, men vi funderar ändå hela tiden på vad vi kan göra för att resultatet ska bli ännu bättre. Vi människor är olika, alla har olika förutsättningar, säger Mona Ringbjer.

Läs vidare