I satsningen ska nu bl.a tobaksprevention prövas som ett sätt att komma åt cannabisbruket. Metoden har tagits fram av forskare vid Örebro universitet och handlade ursprungligen om att minska alkoholbruk bland unga. Nu har den vidareutvecklats för att användas i Trestad 2.

Nikolaus Koutakis, forskare vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet, är projektledare. Han framhåller att det finns ett tydligt samband mellan tobaksbruk och användning av cannabis hos ungdomar:

− En undersökning som Statens folkhälsoinstitut gjort visar att 64 procent av ungdomarna som röker i gymnasiets första årskurs har också testat cannabis. Däremot är det bara 4 procent av dem som inte röker som har gjort det, säger han.

Trestadsprojektets tobakspreventiva del kommer att rikta sig till mellanstadiets elever och deras föräldrar. Insatserna bland eleverna handlar bl.a. om träning i att säga nej och om att rätta till den felaktiga uppfattningen att ”alla andra röker”. Föräldrarna kommer att bjudas in till föräldramöten med information om vad de kan göra för att förhindra att barnen börjar röka eller snusa.

Länk till pressmeddelande från Örebro universitet om projektet

Läs vidare