Det var i oktober i fjol som EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso uppmanade hälsokommissionären att avgå. EUs antikorruptionsbyrå Olaf menade att indicier tydde på att Dalli känt till att en bekant till honom försökt få Swedish Match att betala mutor. Mutorna på närmare en halv miljard kronor skulle ha varit betalning för ett snusvänligare förslag till nytt tobaksproduktdirektiv.

Tobaksfakta har tidigare rapporterat om en granskning av Olafs utredning. Granskningen visar att Olaf använde olagliga metoder under utredningen och att det inte fanns några bevis mot John Dalli. Den maltesiska polisen har nu utrett anklagelserna mot John Dalli ochMaltas högste polischef Peter Paul Zammitmeddelade i dag att det inte finns några skäl att åtala honom för mutbrott.

Nyhetsbyrån AP rapporterar att Dalli sagt att beslutet innebär ”slutet på en ondsint och ärekränkande process mot honom”. Han sa också att han har för avsikt att gå vidare med för att rentvå sitt namn.

Enligt Malta Todayhar EU-kommissionen kommenterat Maltapolisens besked. Kommissionen står fast vid att det var rätt att John Dalli fick avgå eftersom hans position var politiskt omöjlig.

Läs vidare