”De här organisationerna finns på olika våningar i samma byggnad, och bortsett från ytterligare ett inbrott – där ingenting rördes – så var de här de enda som drabbades. En polisutredning har inletts och de första indikationerna tyder på att det inte rör sig om någon som utnyttjade tillfället, utan en professionell insats”, skriver EPHA i ett pressmeddelande.

De nattliga inbrotten genomfördes ett dygn efter det att hälsokommissionär John Dalli lämnat in sin avskedsansökan p.g.a. att en av hans bekanta hemma på Malta ska ha försökt få mutor av tobaksbolaget Swedish Match. EUs antibedrägeribyrå Olaf har i sin utredning inte funnit några bevis för att Dalli själv var inblandad. Efter sin avgång hävdade Dalli att anklagelserna om korruption är tobaksindustrins strategi för att försöka försena den pågående revideringen av EUs tobaksdirektiv. Kommissionen har utarbetat ett förslag till nya tobaksregler inom EU som ska läggas fram under hösten. Snustillverkaren Swedish Match arbetar hårt för att i det nya direktivet få bort exportförbudet för snus i EU. Enligt vad som läckt ut om kommissionens förslag har detta inte lyckats utan istället föreslås ytterligare begränsningar för rökfria tobaksprodukter. Förslaget ska även ha andra inslag som innebär att tobaksindustrin får svårare att marknadsföra sina produkter inom EU.

Bland tobaksförebyggande organisationer finns nu en stor oro för att Dallis avgång kraftigt ska försena det nya tobaksdirektivet.
Vid inbrotten stals, enligt de drabbade organisationerna, bl.a. information om deras arbete kring tobaksdirektivet.

Länk till EPHAs pressmeddelande om inbrottet

Länk till ERS pressmeddelande

Länk till SFPs pressmeddelande

Läs vidare