BAT började leverera stora mängder cigaretter strax efter att norra Mali föll i händerna på militanta rörelser 2012. BAT visste att produkterna bland annat skulle leda till människohandel och annan kriminalitet, enligt källor till OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, som i en lång undersökande artikel granskar den illegala handeln i Mali och norra Afrika och tobaksbolagets roll i densamma.

Miljarder cigaretter smugglas varje år norrut genom afrikanska Mali på väg till marknaderna i östra och norra Afrika. Vinsten från smugglingen driver den blodiga kampen mellan jihadister, beväpnade miliser och korrupta militärtjänstemän som har gjort norra Mali till en laglös krigszon.

Enligt artikeln visar fallet Mali att världens ledande tobaksföretag inte alltid följer villkoren i en serie avtal mellan 2004 och 2010 med EU, där de enades om att förhindra att deras cigaretter faller i händerna på brottslingar genom att bara tillhandahålla legitim efterfrågan.

Offentliga handelsdata och expertanalyser visar att BAT och även andra tobaksbolag fortsätter att leverera miljarder fler cigaretter än vad landet behöver. BATs årliga intäkter under 2019 översteg Malis och Burkina Fasos totala BNP.

Läs mer här 

 

Läs vidare