I dag har 180 länder anslutit sig till tobakskonventionen – the WHO Framework Convention on Tobacco Control, FCTC – genom ratificering och därmed förbundit sig att genomföra dess innehåll. Det innebär att 90 procent av världens befolkning bor i länder som ratificerat tobakskonventionen.

Tobakskonventionen är det mest kraftfulla förebyggande instrument som är tillgängligt för folkhälsoarbete, säger dr Margaret Chan, WHO:s generalsekreterare.

Vi vet att instrumentet fungerar. Det motverkar beroende av en dödlig produkt. Det räddar liv. Att genomföra konventionens rekommendationer ger en både kort- och långsiktig minskning av sjukdom och förtida död. Ett växande motstånd från tobaksindustrin är ytterligare bevis för hur bra tobakskonventionen fungerar.

Under sina första tio år har tobakskonventionen, enligt WHO, lett till bland andra dessa framsteg:

  • 80% av de länder som ratificerat har förstärkt sin tobakslagstiftning. The cost of a packet of cigarettes has, on average, increased by 150% among Parties;
  • Användningen av stora hälsovarningar i text och bild på tobaksförpackningar har ökat stort.
  • Många länder har förbjudit rökning i offentliga miljöer inne och ute.
  • Några länder har beslutat om måldatum när de ska vara rökfria. Dit hör bland andra Finland, Irland och Nya Zeeland.

Kampen mot tobaken är dock långt ifrån vunnen. Tobaksbruket dödar 6 miljoner människor per år i världen. I Sverige dör 12 000 människor om året på grund av tobaksbruk.

Sverige ratificerade tobakskonventionen 2005. De förslag om rökfria utomhusmiljöer, neutrala paket och exponeringsförbud som regeringen nu låter utreda kan bli viktiga steg för att förverkliga tobakskonventionen i vårt land.

Länk till WHO:s information om 10-årsdagen

Läs vidare