I samband med detta har Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – tagit fram ett nytt faktablad. Det berättar om tobakssmuggling ur både svenskt och internationellt perspektiv.

I Sverige är omkring två procent av alla cigaretter som röks smuggelcigaretter (enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings senaste Monitormätning). Globalt sett är tobakssmuggling ett betydligt större problem än så och världshälsoorganisationen WHO har gjort arbetet mot illegal handel till tema för årets upplaga av Tobaksfria dagen.

Enligt WHO står den illegala marknaden för omkring en tiondel av tobakskonsumtionen i världen. Den olagliga handeln ökar tobakskonsumtionen och gör att länderna går miste om stora skatteintäkter.

Länderna som anslutit sig till den internationella tobakskonventionen (Sverige ratificerade 2005) har kommit överens om ett protokoll om hur tobakssmuggling ska bekämpas. Det träder i kraft när 40 länder har anslutit sig, hittills är sju länder anslutna.

Målet med 31 maj-kampanjen är att öka medvetandet om problemet med tobakssmuggling hos allmänheten, beslutsfattare och forskare samt att få fler länder att ansluta sig till antismugglingsprotokollet.

Här kan du ladda ned vårt nya faktablad.

Länk till WHO:s 31 maj-sida

Läs vidare