Studien är publicerad i den mexikanska folkhälsotidskriften Salud Publica Mexico. Forskarna har använt interna dokument från tobaksbolagen, intervjuer med nyckelpersoner samt studier av lagstiftning och nyhetsmedier för att skapa sig en bild av industrins roll i den tobakspolitiska utvecklingen i Costa Rica.

Bakgrunden är att landet i mitten och slutet av 1980-talet förde en med dåtidens mått mätt framsynt tobakspolitik med offensiva lagändringar om bl a rökfria offentliga miljöer och arbetsplatser och förbud mot tobaksreklam. Detta väckte oro hos British American Tobacco och Philip Morris International. Bolagen ökade på olika sätt sin politiska närvaro i Costa Rica och lyckades kraftigt försvaga en lag som infördes 1995 och fortfarande gäller.

Sedan dess har tobaksindustrin med olika metoder , bl a genom direkta förhandlingar med hälsoministeriet, lyckats hålla tillbaka den tobakspolitiska utvecklingen i Costa Rica och ser numer landet som en modell för sitt arbete med att påverka hälsopolitiken i andra latinamerikanska länder.

Costa Rica har ratificerat den internationella Tobakskonventionen i vilken riktlinjerna för artikel 5.3 understryker att varje land måste hålla tobaksindustrin utanför sin hälsopolitik.

På denna länk kan du ladda ned den engelskspråkiga artikeln om studien i sin helhet.

Länk till WHOs rapport om tobaksindustrins metoder för att påverka länders tobakspolitik.

Läs vidare