Det var Japan Tobacco International och medlemmar i industrigruppen British American Tobacco som i december 2011 stämde den federala staten Australien bl a med motiveringen att lagen om neutrala, standardiserade cigarettpaket strider mot konstitutionen. De gjorde gällande att lagen innebär att staten övertar äganderätten till deras varumärken utan ekonomisk ersättning och att den är ett brott mot den immateriella rätten.

Domstolen anser inte att lagen innebär något förvärvande av rättigheter. Den är en skärpning av existerande lagar med regler om hälsovarningar, säkerhet och information om tobaksprodukter.

Det uttalade målet med lagen är att förbättra folkhälsan genom att avskräcka människor från att börja röka, uppmuntra rökslut och hindra återfall bland personer som slutat röka. En annan viktig aspekt är att minska den passiva rökningen.

Australiens neutrala paket började tillverkas den 1 oktober. Från 1 december får endast neutrala paket säljas i handeln.

Standardiseringen av cigarettpaketen innebär att alla glamorösa, färgade varumärken försvinner. Märkesnamnet trycks med vanligt svart typsnitt i liten stil. Paketen får en gemensam brun standardfärg och varningsbilderna upptar drygt 80 procent av både fram- och baksidorna.

Här kan du läsa hela domen

Högsta domstolens hemsida, här finns en sammanfattning av domen

Läs vidare