Det är en milstolpe i det internationella tobaksförebyggande arbetet att en ledande branschtidning för servicehandeln slår fast att branschen, i förening med tobaksindustrin, haft fel när de i sina kampanjer påstått att exponeringsförbud för tobak skulle leda till att butiker får slå igen och anställda förlora sina jobb.

Just Kanada har i dessa kampanjer framhållits som ett skräckexempel. Påståenden som att ett 50-tal små butiker har tvingats slå igen varje vecka har spridits.

I Convenience Store Magazine säger Peter Chapall, direktör i butikskedjan Mac´s, som har 570 servicebutiker i provinsen Ontario:

– Exponeringsförbudet hade en negativ effekt de första tre månaderna, men nu när allting har lagt sig och resultatet kunnat mätas under en längre tid, så visar det sig att det var en tillfällig nedgång och att det inte finns någon som helst negativ effekt.

Chapall tror att de första månadernas minskade försäljning berodde på att folk kände sig osäkra och hade hamstrat. Efter en tid återgick alla till normala inköp.

Avsikten med exponeringsförbud är att minska och förebygga ungas rökning. Så har det också gått i Kanada. Det är statistik som Tobaksfakta tidigare redovisat. En undersökning som publicerades i mars 2011 visade att andelen rökande ungdomar minskat i proportion till hur lång tid de olika provinserna haft exponeringsförbud.

Provinserna Alberta och Saskatchewan hade haft förbud i 60 månader när mätningen gjordes och där var minskningen 6,7 respektive 7,3 procentenheter.

Först med förbud var Saskatchewan år 2002. Det upphävdes 2004 sedan ett tobaksbolag överklagat i domstol. Domstolen gav provinsen rätt och förbudet återinfördes 2006. Från 2008 har samtliga provinser exponeringsförbud.

Motivet för den engelska tidskriften att studera effekterna av de kanadensiska förbuden är att England, liksom Skottland, beslutat införa exponeringsförbud

Källa: Engelska The Convenience Store Magazine, 20 januari 2012, sidorna 26-27.

Läs vidare