De fyra undersökta länderna är Irland (exponeringsförbud sedan 2009), Norge (2010), Finland (infört stegvis 2012-2015) och Storbritannien (2010-2015).

Artikel 13 i den internationella tobakskonventionen – WHO Framework Convention on Tobacco Control – säger att länderna ska införa ett samlat förbud mot all marknadsföring av tobak. I riktlinjerna till konventionen rekommenderas bland annat exponeringsförbud för tobaksvaror där de säljs. Tobaken bör inte förvaras synligt för kunden utan i neutrala skåp eller lådor och tas fram på begäran av kunden. Det bör inte heller få finnas några skyltar eller dekaler som påminner om tobaksvarorna. En rad forskningsstudier ger ett robust vetenskapligt stöd för att sådana begränsningar kan minska lockelsen för unga att börja testa tobak, samt göra det lättare för personer som slutat röka att undvika återfall.

En rad länder har infört exponeringsförbud, Island var först, redan 2001. I Sverige har en aktuell statlig utredning föreslagit att denna begränsning av tobaksreklamen införs även i vårt land.

Den nya WHO-rapporten om erfarenheterna i fyra länder är skriven av Hanna Ollila, expert vid enheten för tobak, spel och beroende vid folkhälsoinstitutet i Finland. Hon konstaterar att införandet av exponeringsförbud gått bra i samtliga fyra länder. Överträdelserna har varit få och opinionsundersökningar visar ett starkt och växande stöd hos allmänheten för denna lagstiftning.

Tobakshandlarnas farhågor om höga kostnader för ny butiksutrustning har kommit på skam. De nya förvaringssystemen har inte varit så dyra och handlarna har ofta fått ekonomiskt stöd av tobaksindustrin för att skaffa dem. Frågeundersökningar bland rökare visar att de inte tycker det har blivit besvärligare att handla sina cigaretter och att de fortfarande handlar på samma ställe.

I Irland, Norge och Storbritannien har tobaksindustrin försökt stoppa exponeringsförbuden genom stämningar, som i samtliga fall misslyckats.

Rökningen i de fyra länderna minskar, men det finns ännu inga studier som visar hur mycket av minskningen som beror på just exponeringsförbudet. Hanna Ollila framhåller att det är mycket svårt att på ett pålitligt sätt skilja ut effekterna av en särskild åtgärd i en bred tobaksförebyggande politik med flera olika insatser. Vitsen är just att, som de undersökta länderna, införa flera olika åtgärder som samverkar och förstärker varandras effekter.

Länk till WHO-rapporten

Länk till Tobaksfaktas faktablad om exponeringsförbud

Läs vidare