När nyheten om studierna kom ut i Frankrike i slutet av april ledde det till att folk panikköpte nikotinprodukter. Regeringen varnade för att feltolka resultaten och begränsade försäljningen för att förhindra panikköp och felaktig användning.

Enligt en iransk anti-tobaksorganisation spreds resultaten och blev virala i Iran, som har höga dödsfall från covid-19, och människor började röka för att skydda sig. Tobaksbolag och återförsäljare passade samtidigt på att höja priserna på tobaksprodukter, enligt organisationen.

Nätverket Stop Tobacco Organizations and Products, STOP, där bland andra University of Bath ingår, har gjort en översyn av studierna. Den visar att resultaten går på tvärs mot annan mer etablerad och accepterad forskning om kopplingen mellan rökning och covid-19. Huvudförfattaren till den ena studien, Jean-Pierre Changeux, har dessutom långvariga förbindelser med tobaksindustrin.

Utesluter de allvarligaste fallen

Det finns flera problem med den första studien, Low Incidence of Daily Active Tobacco Smoking in Patients with Symptomatic COVID-19. Det underskattar troligtvis sambandet mellan rökning och covid-19, eftersom en betydande del av de analyserade fallen inkluderar sjukvårdspersonal som tenderar att ha en lägre andel rökare än befolkningen i övrigt. Den utesluter också de allvarligaste fallen, trots bevis på koppling mellan rökning och sämre utfall av sjukdomen, enligt STOP.

Studien utfördes på ett sjukhus. Eftersom sjukvårdspersonal är mer benägna att bli smittade på jobbet, säger resultaten inte mycket om kopplingen mellan rökning och risken att drabbas i övriga delar av samhället.

Andelen patienter som röker var lägre än väntat i den första studien, men andelen ex-rökare var högre. Författarna tar inte upp det faktum att många före detta rökare använder nikotinprodukter. Utan att bedöma detta är det omöjligt att dra slutsatsen om nikotin har en skyddande effekt, enligt STOP.

Koppling till tobaksindustrin

Den andra studien, A Nicotinic Hypothesis for COVID-19 with Preventive and Therapeutic Implications, bygger på den bristfälliga första studien för att föreslå en ny hypotes om hur infektioner inträffar och för att föreslå behandling med nikotin.

Ingen av studierna stämmer med den framväxande kunskapen om kopplingen mellan rökning och covid-19 och mer allmänt accepterade hypoteser om hur coronavirusinfektionen uppstår, enligt STOP.

Ingen av författare deklarerar någon ekonomisk intressekonflikt, men den ena studiens huvudförfattare, Jean-Pierre Changeux, har långvariga historiska kopplingar till tobaksindustrin. Mellan 1995 och 1998 fick han bidrag på totalt 220 000 US-dollar från Council for Tobacco Research, som tidigare hette Tobacco Industry Research Committee, och som bildades 1953 av tobaksindustrin för att bemöta forskning som kopplade rökning till lungcancer.

I slutet av 1990-talet blev Jean-Pierre Changeux samarbetspartner och rådgivare för Targacept, ett farmaceutiskt dotterbolag till tobaksbolaget RJ Reynolds och 2006–2007 övervakade han och publicerade studier finansierade av Philip Morris International.

”Resultaten från en liten studie med betydande brister blåses upp, vilket riskerar människors liv, säger professor Anna Gilmore, chef för Tobacco Control Research Group vid University of Bath och partner i STOP i en kommentar till studierna på STOP:s webbplats.

Ska studera nikotinet i snus

I Sverige fick nyheten stor spridning 27 maj, samma vecka som WHO:s tobaksfria dag, som äger rum 31 maj varje år. Det svenska snuset ska nu studeras för att se om nikotinet i snus har samma effekt, enligt Dagens Nyheter.

– Sverige har en unik möjlighet eftersom vi är ensamma om att snusa i så stor utsträckning, säger Cecilia Magnusson vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin vid Region Stockholm till tidningen.

– I dag har svenska medier varit fyllda av artiklar om att en forskare ska studera om snus skulle kunna skydda eller vara ett bot mot covid-19. Artiklarna berör inte alls faktumet att den franska studien ännu inte är vetenskapligt granskad eller att en ledande person i forskargruppen har nära band med tobaksindustrin. Såvitt vi har förstått det handlar det aktuella forskningsprojektet inte heller om snus utan om nikotin. Det är knappast en slump att snuset fördes in som nyheten i den planerade studien eftersom det finns starka intressen inom den sektorn i Sverige, säger Margaretha Haglund, Tobaksfaktas tobakspolitiska expert.

Otillräcklig information, enligt WHO

Efter mycket skriverier i Frankrike kom starka protester mot undersökningen från länder runt om i världen. Världshälsoorganisationen WHO gjorde nyligen ett skarpt uttalande om att det inte existerar någon tillförlitlig forskning om detta.

”WHO utvärderar ständigt ny forskning, inklusive forskning som undersöker kopplingen mellan tobaksbruk, nikotinanvändning och covid-19. WHO uppmanar forskare och media att vara försiktiga med att förstärka obevisade påståenden att tobak eller nikotin kan minska risken för covid-19. Det finns för närvarande otillräcklig information för att bekräfta någon koppling mellan tobak eller nikotin för att förebygga eller behandla covid-19”, skriver WHO i uttalandet den 11 maj.

–När dylika saker kommer upp i media måste man som alltid ta på sina granskande glasögon och fundera på vem som tjänar mest på publiciteten, i detta fall kring nikotin och dess status. Nikotin är en av våra mest beroendeframkallande droger som möblerar om i hjärnans receptorer så att den som använder det påverkas i sina tankar och omdömen på grund av beroendet. Nikotin påverkar också den växande hjärnan upp till dryga 20-årsåldern. Nikotin är ingen hälsoprodukt. Tobaksindustrin, inklusive snusindustrin, drivs av vinstintresse, inget annat. De utnyttjar pandemin för att förbättra sitt rykte, säger Margaretha Haglund.

Hon nämner som exempel att Philip Morris ger bort respiratorer i fattiga länder, och att tobaksbolagen, inklusive även Swedish Match, arbetar hårt för att bromsa lagstiftning som minskar bruket.

–Att sprida irrläror och sponsra kontroversiell forskning är en av tobaksindustrins väl kända arbetsmetoder, säger hon.

Etnisk bakgrund riskfaktor i engelsk studie

En engelsk så kallad preprintstudie, som publicerades i början av maj – inte heller den granskad vetenskapligt – antyder att det finns ökad risk för ett sämre utfall av covid-19 bland före detta rökare, men att etnicitet, utsatthet, kön, hög ålder, diabetes, astma och andra bakomliggande sjukdomar var större riskfaktorer. Studien analyserade 5 683 dödsfall på grund av covid-19 på sjukhus. Rökare verkade ha ett lite bättre utfall, som försvann när resultatet justerades för etnicitet – etniska minoriteter har större risk att drabbas hårdare av covid-19 än vita. Resultaten anges som preliminära.

”Riskerna i samband med rökning har ifrågasatts, ursprungligen rapporterades en ökad risk, men några nyare rapporter konstaterar att rökare är underrepresenterade hos dem med mer allvarlig sjukdom, och en potentiell skyddsmekanism för nikotin har föreslagits. Förekomst av rökning var lägre än väntat bland inlagda patienter i Kina, Frankrike och USA. Även om rökning har en liten skyddseffekt mot covid-19 skulle detta fortfarande uppvägas med råge av de väl etablerade negativa hälsoeffekterna av rökning”, skriver forskarna.

 

Läs vidare