– Den nya standarden har varit känd i ett år och branschen har haft tid att anpassa sig, säger Anna Ekengren, handläggare vid Konsumentverket, som ska se till att de nya reglerna följs i vårt land.

Det finns dock ingen myndighet som har ett lokalt tillsynsansvar.

– Om man efter torsdag hittar cigaretter i handeln som brinner ned helt även om de inte röks aktivt så kan man anmäla det direkt till Konsumentverket. Det är vi som har tillsynsansvaret, säger Anna Ekengren.

Glödande cigaretter som lämnas utan uppsikt är en av de främsta orsakerna till dödsbränder i Europa. Den 17 november 2011, när de nya standarderna för brandsäkerhet publiceras i EUs officiella tidning, måste alla cigaretter som säljs i EU uppfylla nya säkerhetskrav. Cigaretterna ska vara självslocknade. Kravet på brandsäkra cigaretter finns redan i bland annat USA, Kanada och Australien. Först ut i EU var Finland som införde kravet i april 2010.

– Det finns inga helt säkra cigaretter, och det säkraste är förstås att inte röka alls! Men om folk ändå röker kommer de nya krav som snart träder i kraft att tvinga tobaksföretagen att bara tillverka självslocknande cigaretter och därigenom skydda hundratals människor mot denna brandrisk, säger EUs hälso- och konsumentkommissionär John Dalli.

Enligt EU-ländernas statistik för 2003–2008 orsakar cigaretter över 30 000 bränder varje år med mer än 1 000 döda och över 4 000 skadade som följd. Enligt statistik från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) dör i vårt land omkring 25 personer årligen i bränder som är orsakade av cigaretter som antänder kläder, möbler och annan inredning. Erfarenheterna från Finland, där antalet offer för cigarettbränder har minskat med 43 procent, tyder på att man skulle kunna rädda nästan 500 liv i EU varje år.

Den nya standarden, EN 16156:2010, har tagits fram enligt direktivet om allmän produktsäkerhet. Konsumentverket kommer inte att meddela några särskilda föreskrifter om självslocknande cigaretter och det kommer inte heller att meddelas ett generellt förbud mot icke självslocknande cigaretter. Detta beror på att Europastandarden enligt produktsäkerhetslagen redan är norm för vad som anses som en säker produkt och därmed är tillåten i Sverige.

Konsumentverket har skickat ut ett brev med information om de nya kraven till de näringsidkare som producerar, importerar eller distribuerar cigaretter på den svenska marknaden. Anna Ekengren vid Konsumentverket säger att de stora tillverkarna sannolikt redan har anpassat sig till det nya kravet, men att det återstår att se om det finns många mindre brandsäkra cigaretter kvar på den svenska marknaden.

De nya brandsäkerhetskraven säger inget om hur cigaretten ska göras självslocknande. Ett sätt är att lägga in ringar med tjockare papper runt cigaretten. Om man inte längre röker den kommer den att slockna när glöden når en sådan ring eftersom syretillförseln begränsas.

Läs vidare