Bakgrunden till domen är att tobaksbolaget Swedish Match har drivit frågan om snusförbudet i EU i en brittisk domstol, som i sin tur vänt sig till EU-domstolen för att få råd kring hur den ska döma i fallet.

Anledningen till att Swedish Match tog frågan till domstol är att de anser att dagens förbud inte utgår från nya forskningsrön och de regler som finns kring regler för tobaksprodukter.

Snusförbudet infördes 1992, med motiveringen att snus orsakade cancer. Varningen för cancer togs bort från förpackningarna 2001, men förbudet blev kvar. 2004 försökte svenska regeringen och Swedish Match få bort förbudet, men det misslyckades eftersom EU-domstolen förklarade att det var giltigt. Swedish Match argumenterar för att tobaksdirektivet är oproportionerligt och diskriminerande när det gäller snus.

Beslutet var väntat

Dagens domutslag går helt i linje med utlåtande av domstolens generaladvokat i april där det framkom att han ansåg att förbudet är giltigt.

– EU-domstolen har återigen tolkat unionens gamla ställningstagande: Europa vill inte ha ytterligare en tobaksform. EU leder arbetet med implementering av åtgärderna i WHOs tobakskonvention – den enda strategi som långsiktigt och globalt kan minska allt tobaksbruk och därmed förbättra folkhälsan. Hälsa är politik – vår förhoppning är att regering och riksdag i fortsättningen ska se mer till våra barns hälsa än till tobaksindustrins, och inte minst snustillverkarnas, särintressen, säger Göran Boëthius, Läkare mot tobak.

Läs hela domen här

Läs vidare