I oktober behandlas det i senaten där regeringspartiet Labor har majoritet med stöd av De gröna.Röstsiffrorna i representanthuset visar att även oppositionsledamöter röstat för förslaget.

Det mesta tyder därför på att det slutgiltigt går igenom och att lagen kan träda i kraft i januari 2012 som planerat.

Den nya lagen innebär att alla cigarettpaket som säljs i Australien måste ha samma brungröna standardfärg, ”olivfärg”, och varumärken och produktnamn tryckta i ett enkelt typsnitt i låg grad.

Några andra dekorationer än varningsbilder som upptar 75 procent av framsidan och 90 procent av baksidan får inte förekomma.

Förslaget om neutrala förpackningar, plain packaging på engelska, har fått de globala tobaksbolagen att ta till alla sina enorma resurser för att på olika vägar försöka stoppa lagen.

Tobaksfakta har tidigare rapporterat utförligt om tobaksbolagens kampanjer där man bl a organiserat handlare för att driva reklamkampanjer mot lagen, finansierade av bolagen.

Hittills har åtgärderna blivit utan framgång. Senast avslog en högre domstol ett krav från British American Tobacco, BAT, att ta del av icke offentliga dokument i regeringskansliet vars innehåll förmodades skulle vara till fördel för bolaget. BAT har även gjort en anmälan till parlamentets konstitutionsutskott.

I ett uttalande från sluta röka-linjen Quit Victoria säger verkställande direktören Fiona Sharkle:

– Tobaksinsdustrin har använt all sin makt och sina resurser för att underminera och försöka stoppa den här viktiga folkhälsoreformen. Beslutet i parlamentet innebär inte bara ett gigantiskt steg för bättre hälsa i Australien. Det har global betydelse och kan inte underskattas.

En företrädare för organisationen Cancer Council Australia säger i ett uttalande att Australiens roll som världsledande på det tobaksförebyggande området stärktes avsevärt när representanthuset klubbade igenom plain packaging.

Källor: GLOBALink, nyhetsbyrån Bloomberg, Cancer Council Australia och Quit Victoria.

Australiens lag om plain packaging

Carl-Olof Rydén

Läs vidare