Arbetet med att skapa och genomföra den internationella Tobakskonventionen, Framework Convention on Tobacco Control, innebär att kampen mot tobaken flyttar fram sina positioner. Konventionen trädde i kraft 2005 och idag har 176 av världens länder anslutit sig genom ratificering. Många länder använder konventionen som den är tänkt – som ett verktyg för att skärpa nationell och internationell lagstiftning om tobak och därmed allt mer begränsa tobaksbruket.

Forskare vid universiteten i Edinburgh, Skottland, och Bath, England, har i olika källor studerat hur tobaksindustrin reagerar på detta. De har studerat forskningsartiklar, webbsidor och interna dokument från tobaksbolag. Detta för att se vilka mönster som fanns och finns i tobaksindustrins regionala och globala strategier för att förhindra utvecklingen av Tobakskonventionen.

Forskarnas slutsatser är bl.a. att tobaksindustrin utvecklat ett större samarbete över bolagsgränserna i sina strävanden att motverka konventionen. Industrin har också tagit fram en rad strategiska argument mot konventionen som ständigt används i olika sammanhang. Ett sådant argument är att konventionens åtgärder har negativa ekonomiska konsekvenser för berörda länder. Ett annat är att tobaksbolagens frivilliga åtaganden för social välfärd, bättre miljö och liknande är ett bättre alternativ än tvingande åtgärder enligt konventionen. Bolagen satsar stora resurser på lobbying och annat påverkansarbete för att få genomslag för sina argument.

”Den här studien är den första omfattande analysen av transnationella tobaksbolags taktik för att underminera utvecklingen av Tobakskonventionen”, säger den forskare som ledde undersökningen, Heide Weishaar, the Centre for Population Health Sciences, Edinburgh.

Länk till artikeln i PLoS Medicine

Läs vidare