Enligt forskningsöversikten är det inte nödvändigt att läkaren först frågar en rökande patient om han eller hon vill sluta. Bättre är att automatiskt erbjuda alla rökare sluta-råd och tips om hur de kan få stöd. Om man gör så är det 40-60 procent fler av rökarna som i alla fall försöker sluta, jämfört med att läkaren inte ger någon information om rökstopp.

Sammanställningen visar också att om läkaren ger ordentliga råd om hur personen kan sluta röka så kan chansen att han/hon försöker fördubblas. Även enklare råd, av typen ”du bör sluta röka för din hälsas skull”, hjälper men inte lika mycket.

De redovisade forskningsresultaten stämmer väl med de nya nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder från Socialstyrelsen, som nu börjar införas i vårt land. Syftet är att öka hälso- och sjukvårdens förebyggande arbete, bl a när det gäller tobaksavvänjning

Länk till sammanfattning av studien i Addiction.

Länk till de rekommenderade insatserna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Läs vidare